• Wat we doen

Pastoraat

Of u nu net tot geloof bent gekomen of al langer met de Heer onderweg bent, er kunnen altijd situaties in ons leven zijn waar we zelf niet uit kunnen komen. Soms blijven we steeds in hetzelfde cirkeltje draaien en zien we de weg eruit even niet meer. Voor een ieder die dat nodig heeft is er altijd pastoraat beschikbaar.

Een zwaar woord

Pastoraat kan wellicht als een zwaar woord klinken, maar feitelijk komt het er op neer dat we er voor u willen zijn. Dat doen we niet vanuit de hoogte, maar door naast u te gaan staan. Het doel van de Filadelfia Gemeente is dat iedereen in staat is om te groeien naar discipelschap. Als u merkt dat u daarin op bepaalde gebieden niet verder komt, aarzel dan niet om ons aan te spreken. 

Bevrijding & Genezing

De bediening van de Heer Jezus Christus bestond voor een groot deel uit het bevrijden en genezen van mensen. Dit deed Hij vanuit Zijn bewogenheid voor mensen. Voor Hem waren die mensen geen ‘cliënten’, ‘hulpvragers’ of wat voor term dan ook, maar mensen die geliefd waren door de Vader. Op diezelfde manier, en vanuit diezelfde bewogenheid, willen wij ook te werk gaan.

Het doel van oordelen

Binnen veel Christelijke gemeenschappen wordt er onderling enorm geoordeeld en soms zelfs ook veroordeeld. Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus geroepen is om – in geestelijke zin – te regeren. Bij regeren hoort oordelen. Maar de Bijbelse manier van oordelen uit zich nooit door roddel, laster of kritiek. De Bijbelse manier van oordelen komt neer op een situatie naast het Woord van God houden, om te constateren wat er wel en niet in lijn is met het Woord van God. Wanneer mensen hun zonde erkennen en belijden, dan is er geen Bijbelse grond voor veroordeling. Dat is alleen nodig voor mensen die er willen wetens voor kiezen om stug te blijven volharden in hun zonde, niet voor hen die daar juist vanaf willen en een moment van zwakheid hebben gehad. Het verschil zit in de houding van het hart. Dat is waar God naar kijkt. Een ieder die in zijn of haar hart werkelijk wil veranderen kan altijd rekenen op de oneindige genade van God, volledige vergeving en uiteindelijk ook op volledig herstel.

Gesprek en gebed is altijd mogelijk na afloop van iedere dienst. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een persoonlijk gesprek aan te vragen. Wat uw probleem ook is, Jezus Christus is groter en sterker. U vindt onze contactgegevens in het menu.

Social Media