• Wie we zijn

Geven

Geven is een deel van onze relatie met Jezus Christus. Wanneer we geven dan moeten we dat doen vanwege onze relatie met Hem. Het is altijd een proces waarbij ons hart betrokken moet zijn. Veel mensen zijn jarenlang gemanipuleerd in hun kerken. Christelijke leiders forceerden hen min of meer om te geven, door ze te vertellen dat ze vervloekt zouden zijn wanneer ze niet aan die kerk of bediening zouden geven. Vanwege deze reden zijn veel mensen beschadigd en gaven soms meer dan ze zich konden veroorloven. Wij verlangen naar een herstel op ieder gebied, dus ook op dit gebied.

Bij de Filadelfia Gemeente mag u zich helemaal vrij voelen. Ja, geven is een deel van onze relatie met Jezus Christus. Maar dat geven mag vanuit uw persoonlijke relatie met Hem komen, niet omdat het wordt opgelegd. Er zal door ons dan ook nooit om geld gevraagd worden. Dat is iets tussen u en de Heer. Als de Heilige Geest u in uw hart heeft overtuigd om een gift aan deze gemeente te geven, dan danken wij u voor uw gehoorzaamheid. Wij geloven dat God een ieder zegent die in gehoorzaamheid leeft. Hij ziet uw hart en Hij ziet uw liefde voor Hem. Dat is wat er voor Hem toe doet. Echtheid.

Donaties

De Filadelfia Gemeente is onderdeel van de 'Stichting Fire In The House Ministries'. Dit is een non profit organisatie die als eerste doel heeft het evangelie te verspreiden. Daarnaast zet de stichting zich in om mensen in nood te helpen. Wij willen graag een voorbeeld zijn voor de wereld om te zijn zoals de eerste gemeente van de Here Jezus, zoals de Filadelfia gemeente in de Bijbel (Openbaring 3:7-13).

Mocht u willen doneren aan onze stichting, dan kunt u dat op de volgende wijze doen:

Bank: Rabobank
Rekeningnummer: NL54RABO0319473821
SWIFT/BIC: RABONL2U

T.n.v. Stichting Fire In The House Minitries te Dordrecht.

 

 

Social Media